Recursos

A les següents pàgines hi podeu trobar imatges pensades per a donar suport visual a l'explicació d'alguns conceptes. L'objectiu de les imatges és facilitar la comprensió per part dels usuaris dels conceptes que vol explicar el tècnic.


Ponts tèrmics
Aïllament tèrmic
Hàbits