Tutorials

1. Presentació de l'aplicatiu

En aquest vídeo mostrem l'abast de l'aplicatiu i fem un resum molt breu del seu funcionament.

2. Registre i configuració del compte

En aquest vídeo mostrem el procés que cal seguir per registrar-se a l'aplicatiu del Test energètic i com configurar el compte d'usuari.

3. Introducció de dades

En aquest vídeo mostrem el procés que cal seguir per crear un nou test i introduir la informació necessària per a generar l'informe final.

4. Càlcul de transmitàncies tèrmiques

L'apartat de definició de l'envolupant tèrmica conté una calculadora de transmitàncies tèrmiques que comprova si compleixen amb el CTE. També permet generar un document detallat de les transmitàncies tèrmiques dels tancaments.